شرکت ارتا میکروسمنت در سال 1395 با هدف تولید انواع میکروسمنت شروع یه فعالیت نموده و نسبت به توسعه در زمینه فعالیتهای مربوطه اقدام نموده است .

کلیه محصولات این شرکت در زمینه دکوراسیون داخلی و خارجی و صنایع می باشد و امید دارد بتواند در زمینه دانش نو بنیان میکروسمنت نقش موثری داشته باشد.

اين شرکت با استفاده از تجارب مدیریتی و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب در راستاي افزايش توان خود و بهبـــــــود در کیفیت محصولات تولیدی اقدام نموده است.