فاین

 پس از خشک شدن پرایمر لایه زیرسازی فاین اجرا میشود تا به سطحی صاف و هموار برسیم .

ترس از استفاده بتن دکوراتیو

 بسیاری از مردم نگران استفاده از بتن در خانه های خود هستند. آنها از یک سو رویای یک طراح داخلی و مدرن را دارند ، از سوی دیگر می ترسند استفاده از بتن معماری در سطوح بزرگ در فضاهای کوچک خطرناک باشد. .به طور کلی در فضای کوچکتر ، بهتر است یک یا دو عنصر بتنی را انتخاب کرده و بقیه را با مصالح دیگر مانند چوب یا کاشی های سنتی به پایان برسانید. در غیر این صورت اغراق ، تناسب نسبت ها و کاهش نوری فضا اتفاق خواهد افتاد.

میکروسمنت داخلی

موارد استفاده از میکروسمنت

میکروسمنت در کف و دیوارهای حمام

دیوار میکروسمنتی

بتن در کف